Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. schůze výboru OPT

19. 9. 2006

Z á p i s č . 7 / 2 0 0 6

z jednání výboru OPT TJ KOTVA Braník dne 4.9.2006

Přítomni: Třešňák, Martinů, Kvardová, Pešata, Šťastný, Kněžek, Paulus, Foch, Vojta, Svobodová

Omluveni: Svatý, Havelka, Pokorná, Vančura, Kroupa, Voborská

- Kontrola zápisu č. 6/2006 ze schůze výboru OPT ze dne 5.6.2006 – bez připomínek - .

33/06 Pešata informoval členy výboru OPT o obsahu zápisů ze schůzí výboru jednoty, které se konaly v průběhu měsíce července – srpna 2006. ( zápisy č. 16 – 24/2006).

34/06 Vedoucí posledních červnových a červencových akcí informovali o jejich průběhu. Dovolenecký zájezd na „ Valšovky“ proběhl také bez problémů.

Martinů informoval výbor , že plánovaný dotovaný 4-denní zájezd ( uvažovaný na dny 28.9. – -1.10.06 ) se neuskuteční proto, že v uvažované oblasti není možno zajistit ubytování.

35/06 Třešňák informoval výbor o tom, že první autobusový zájezd plánovaný na 23.9.06 ( Černá studnice) je plně obsazen a program připraven. Cena: pro členy Kč 110,- pro hosty Kč 170,-.

Pešata výbor informoval o plánovaném autobusovém zájezdu vodácko-pěšáckém „Orlice pěšky i po vodě“ – termín : 7.10.06. Cena bude stanovena dodatečně.

Další autobusový zájezd ( 21.10.06) „Dubské vrchy“ , který vede opět Pešata a Šťastný je již také téměř připraven.

36/06 Výbor OPT navrhuje přijetí: NĚMCOVÁ Blanka nar. 11.6.58

37/06 Třešňák a Vojta plánují pro rok 2007 zájezd do italských Alp. Vzhledem k ceně ubytování oba eventuální vedoucí budou od zájemců vyžadovat písemný souhlas s cenou v daném rozmezí.

Příští schůze se bude konat 2.10.06 v 17.30 hod.

zapsala: Kvardová                                                                             schválil: Pešata